GDPR

Ochrana osobních údajů

Požádali jsme vás o souhlas uchováváním vašich osobních údajů. Vzhledem k tomu, že si vaší důvěry maximálně vážíme a že jsme dodržovali ta nejpřísnější bezpečnostní pravidla již před platností nového Nařízení Evropské unie o GDPR, jsme tato opatření přivítali a rádi vám poskytneme veškeré informace.

 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PENTA CZ s.r.o., se sídlem Katovice, Kosmetická 450, PSČ 387 11, IČ: 25193546, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 8816 u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích (dále jen: „správce“ nebo “my”).
  2. Osobními údaji se rozumí e-mailová adresa.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů
  1. Zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu pro evidenci o objednávkách.
 3. Účel zpracování osobních údajů
  1. Pro evidenci objednávek
  2. Pro zjištění spokojenosti vás, zákazníků, s nákupem v našem e-shopu v zájmu zlepšení našich služeb. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz a Zbozi.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
  3. Zpracování osobních údajů pro účely přímého (direct) marketingu správce v mezích legitimního očekávání je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. Pro rozesílku newsletterů jsou osobní údaje subjektů předávány do systému Targito společnosti VIVmail.cz s.r.o., Jungmannovo nám. 18, Praha – Nové Město, 110 00, přičemž tyto osobní údaje nejsou využívány třetí stranou pro její vlastní účely. V zápatí každého obchodního sdělení je odkaz na stránku, na které je možno zrušit zasílání newsletterů, případně je možno odmítnout další rozesílky žádostí zaslanou elektronicky e-mailem na kazdova@penta.cz nebo písemně na adresu sídla správce.
  4. Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchování údajů
  1. Uchováváme vaše osobní údaje pouze dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, maximálně však po dobu 15 let od udělení vašeho souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů vaše osobní údaje vymažeme, pokud si nebudete přát jejich zachování v naší zabezpečené databázi.
 5. Příjemci osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám s výjimkou spolupracujících partnerů na základě podepsané partnerské smlouvy. Konkrétně se jedná o společnost Heuréka (viz bod III.).
  2. Nebudeme vaše osobní údaje předávat do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
   • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
   • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu Penta CZ, Kosmetická 450, 387 11 Katovicenebo elektronicky na email správce gdpr@penta.cz, pokud není zákonem stanoveno jinak.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.czv případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 7. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.
  2. Dlouhodobě máme rovněž přísná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
  3. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto podmínky jsme oprávněni změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6.9.2023